Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

XS4 väggläsare och dörrkontroller

SALTO:s onlineprodukter erbjuder den ideala lösningen för de accesspunkter där direktkommunikation är nödvändig, eller där integration med andra system, eller eldrivna enheter som hissar, jalusidörrar och bommar krävs.

Close

XS4 2.0 kontrollenhet

XS4 2.0 kontrollenhet innehåller en mängd nya funktioner, t.ex. möjligheten att styra två olika dörrmiljöer från en kontrollenhet. Du kan också välja att koppla ihop upp till 5 kontrollenheter via RS485 och på så sätt hantera upp till 10 dörrar med en enda IP-adress.

,

Alla kontrollenheter kan integreras med byggnadsautomationssystem (BAS) för att kontrollera t.ex. hissar och postboxar. Kontrollenheten överför data från passermediet till mjukvaran och tillåter uppdatering av passermediet genom väggläsare, detta gör det t.ex. möjligt att snabbt spärra borttappade eller stulna kort.


ID technologies

  • To be used with WRDB and WRMB wall reader range.
  • MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
  • Bluetooth SMART (BLE).
  • NFC.

Platform


Technical Drawing


Certifications