Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

XS4 väggläsare och dörrkontroller

SALTO:s onlineprodukter erbjuder den ideala lösningen för de accesspunkter där direktkommunikation är nödvändig, eller där integration med andra system, eller eldrivna enheter som hissar, jalusidörrar och bommar krävs.

Close

WRADAPT SALTO väggläsaradapter

SALTOs väggläsaradapter möjliggör integrering med tredjepartsenheter som tidrapporterings- och POS-system mm. Väggläsaradaptern är utformad för att läsa data från passermediet och skicka vidare informationen till en extern enhet. Den ansluts till en SALTOs väggläsare, och till den externa enheten. Gränssnittet mot den externa enheten kan vara RS232, OMRON eller WIEGAND.


Technical Drawing