Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

XS4 väggläsare och dörrkontroller

SALTO:s onlineprodukter erbjuder den ideala lösningen för de accesspunkter där direktkommunikation är nödvändig, eller där integration med andra system, eller eldrivna enheter som hissar, jalusidörrar och bommar krävs.

Close

CUADAPT SALTO kontrollenhetsadapter

SALTOs kontrollenhetsadapter möjliggör integrering med tredjepartsenheter som exempelvis tidrapporteringssystem. Kontrollenhetsadaptern har utformats så att användarna ska kunna uppdatera sina kort vid den avläsningspunkt som de använder varje dag, t.ex. en tidrapporteringsterminal. SALTOs väggläsare och kontrollenhet uppdaterar och validerar kortet (se CU50ENSVN för mer information), och skickar sedan ID-informationen till tredjepartsenheten, t.ex. en tidrapporteringsenhet. Du kan alltså utrusta en dörr med SALTOs lösning för tillträdeskontroll och samtidigt övervaka personalens närvarotider. Kontrollenhetsadaptern ansluts till en SALTO kontrollenhet och till den externa enheten. Gränssnittet mot den externa enheten kan vara RS232, OMRON eller WIEGAND.


Technical Drawing