Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

Skalbar

Den unika nätverksbaserade SALTO Systems låsserie kan användas för en lång rad olika applikationer i tillträdeskontroll. Det är det första RFID-baserade system som kan uppgraderas när som helst.

Du väljer din säkerhetsnivå.
SALTO har alternativen som fyller dina specifika nuvarande krav och om så behövs kan systemet utökas i framtiden och funktioner ändras. Från ett enkelt självprogrammerbar system som behöver t.ex. ingen dator till mer avancerade ROM-system och hela vägen till det “data-on-card” baserade SALTO Virtual Network (SVN) system som ger dig möjlighet att styra alla dörrar i hela byggnaden från en dator. SALTO har lösningen till dina behov.

Självprogrammerbart passersystem
När du tappar bort dina mekaniska nycklar du kan få väldigt höga kostnader för att byta lås på alla berörda lås och nycklar. Med SALTO XS4 självprogrammerbart system kan du själv radera borttappade nycklar från systemet och tilldela nya. Så enkelt är det.

ROM passersystem
Om du behöver bättre kontroll över vem som får tillträde vart och när är SALTO XS4 ROM system lösningen. Den ger alla fördelar på ett fristående passersystem i ett kompakt och kostnadseffektivt paket.

Ingen komplex kabeldragning eller annan borrning behövs och du kan behålla dina gamla låskistor och där spara en del i kostnader. I tillägg kan ProAccess ROM mjukvara bli skräddarsydd till dina individuella behov så att du kan lägga till användare, dörrar, användargrupper, dörrgrupper och scheman samt olika öppningslägen som t.ex. automatiskt låser eller öppnär dörrar enligt dina önskemål.

Data-on-card passersystem
SALTO:s ”data-on-card” passersystem är utvecklat till byggnader och gör det möjligt för användare att jobba i en kabelfri miljö. Kabelfriheten betyder snabbare, mer kostnadseffektivt och uppriktigt installation.

Med ”data-on-card” teknologi kan du fjärrstyra en hel byggnad och nästan i realtid med SALTO Virtual Network (SVN). Detta avancerade programvara gör det möjligt att läsare kan läsa, ta emot och skriva data med hjälp av passermedia eller ”intelligenta” nycklar. Denna data lagras på SVN online uppdateringspunkter som placeras på strategiska punkter runt byggnaden. Informationen som överförs på uppdateringspunkter laddas upp i realtid så att systemadministratören kan hålla system igång i praktisk sätt realtid.

Wireless realtidspassersystem
Tänk på om du kunde styra alla dörrar I hela byggnaden från ett central ställe med en musklick. Tänk på om du kunde övervaka hela ditt tillträdesnätverk, radera kort och ladda ned händelselogg allt i realtid. Tänk på om du kunde göra allt detta utan kablar. SALTO var det första företag att utveckla elektronisk tillträdeskontroll utan dyr kabeldragning, Lösningen blev vår “data-on-card” baserade SVN teknologi. Och i combination med Wireless realtidsteknologi, SALTO XS4 plattform blir ännu mer användbar i alla slags miljöer med möjlighet att säkra en lång rad olika accesspunkter och kontroll över varenda användare.

För att SALTO är skalbart system kan alla systemen uppgraderas när som helst utan att hårdvcara behöver bytas.