Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

SALTO Mobile Solutions

Smartphone-based access control

Smarttelefon baserad tillträdeskontroll Med SALTOs JustIN teknologi kan smarttelefoner enkelt och nyttigt integreras som en del av passersystem. JustIN Mobile BLE gör det möjligt att öppna dörrar med en smarttelefon.

JustIN mSVN
NFC däremot konverterar din smarttelefon till en uppdateringspunkt för smartkort. JustIN Mobile JustIN Mobile drar nytta av Bluetooth Low Energy (BLE) för att möjliggöra kommunikation mellan smarttelefonen och det elektroniska låset. Den mobila nyckeln skickas över nätet (OTA) från ProAccess SPACE mjukvara till en mobiltelefon som har JustIN mobilapp installerad och registrerad. Användaren får ett meddelande att de har mottagit en ny nyckel och till vilken dörr de har fått tillträde till. Sen efter kan man öppna dörren med att läsa telefonens Bluetooth chip på läsaren och på det sätt starta kommunikation med app och lås. All dataöverföring och själva mobilnyckeln är krypterade och kopieringskyddade.

Användare kan ta emot mobilnycklar var som helst, när som helst. På det sätt blir tildelning av behörigheter ännu mer flexibelt utan att kompromissa säkerheten.

JustIN Mobile kan användas tillsammans eller istället för RFID smartkort.

 

 BLE dyagram 2

 

JustIN mSV
JustIN mSVN (mobile SALTO Virtual Network) är en teknologi som är speciellt utvecklad av SALTO för att uppdatera behörigheter på smartkort med hjälp av mSVN app och NFC (Near Field Communications) på mobiltelefoner. På det sätt kan SVN expanderas till ställen där det inte finns en online väggläsare i närheten. Med mSVN kan behörigheter uppdateras via direktkommunikation mellan smarttelefonen och smartkortet var och när som helst det behövs.

Nya behörigheter och en uppdaterad svartlista skickas till registrerade och berättiga användare från ProAccess SPACE till mSVN appen på telefonen. En NFC-kompatibell smarttelefon fungerar då som en uppdateringspunkt för smartkort istället för en XS4 online-läsare. Slutanvändaren kan då uppdatera smartkort med att läsa den på smarttelefon och med att ta fram mSVN appen.

All dataöverföring är krypterad med Mifare DESFire EV1 teknologi.

 

mSVN A5 1