Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nyheter

SALTO Space online passerkontroll certifierat enligt EN 60839 standard

Tuesday 13 April 2021

SALTO hårdvara för passerkontroll har uppnått en stor milstolpe när SALTO Space smalprofilläsare och inbyggnadsläsare tillsammans med SALTO kontrollenheter i CU4000-serien certifierats enligt EN 60839-standarden.

Denna viktiga standard ger riktlinjer för de som ansvarar för att upprätta och projektera ett elektroniskt passerkontrollsystem (EACS), både vad gäller skyddsnivåer och prestandanivåer.

Standarden EN 60839-11-1 specificerar funktionalitet och prestanda för elektroniska passersystem och komponenter som används för att ge tillträde till skyddade områden, t ex byggnader. Den innehåller krav på loggning, identifiering och kontroll av information och beskriver också hur man provar systemen.

SALTOs fabriksbaserade certifieringsavdelning har drivit arbetet och uppnått EN 60839-11- 1 nivå två för larm- och elektroniska säkerhetssystem (elektronisk passerkontroll) och EN 50131-3 larmsystem (intrångs- och inbrottssystem).

EN 60839-standarden efterfrågas oftare och är i vissa fall obligatorisk i anbud där passerkontroll ska installeras tillsammans med larmsystem.