Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nyheter

SALTO Systems AB medlemmar i Säkerhetsbranschen

Monday 24 August 2020

SALTO Systems är sedan juli 2020 medlemmar i Säkerhetsbranschen.  Sedan tidigare är vi medlemmar i SEMGroup och i Säkerhetsbranschen i Norge och Danmark.

Det finns många fördelar med ett medlemskap. Föreningen bidrar till att upprätthålla en seriös bransch där föreningen bland annat arbetar med bevakning och utvecklingen av de lagar, normer och regler som påverkar branschen. Ju fler medlemmar desto bättre påverkansmöjlighet har föreningen att bidra till att medlemsföretagen och dess kunder ska kunna göra fler och bättre affärer.

Mycket av det arbete som görs inom föreningen sker i någon av de sektioner som är upprättade efter olika områden inom branschen.  I höst kommer säkerhetsbranschen även starta utbildningsverksamhet och man anordnar intressanta säkerhetsdagar. Nästa kommer att anordnas i april 2021 eftersom den, som så mycket annat, blev inställd i år.

Läs mer på Säkerhetsbranschens hemsida:

https://sakerhetsbranschen.se/