Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Kundreferenser
transport

SALTO för
Transport

SALTO lösningar används runt om i världen på flygplatser, tåg, tunnelbanor och busstationer, hamnar, lager och distributionscentraler. 

”SALTO har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa den säkerhetsinfrastruktur som krävs för att ge varje anställd inom alla våra divisioner de olika behörighetsnivåer de behöver för att utföra sina arbeten effektivt utan att på något sätt äventyra säkerheten.”
Lisa Walker, vice VD Operational Support, Atlantic Southeast Airlines – Georgia, USA 

Trygg och bekväm miljö för anställda, kunder, besökare och extern personal:

  • Sätt rättigheter som skiljer mellan offentliga områden och områden med begränsat tillträde för mångsidiga byggnader och platser. Modifiera behörigheterna som krävs för att bestämma vem som har tillträde och när till olika kontor, platser och anläggningar över ett helt transportledningssystem.
  • Upprätta tillträde för olika platser som transitområden, parkeringsplatser, underhållsområden osv. Inte bara genom fysisk plats utan även med tidsbegränsning. Hantera enkelt tillträde för tillfälliga gäster, tillfälliga arbetare såväl som för ordinarie personal.
  • Ge tillgång till bland annat avlägsna/decentraliserade anläggningar med samma passermedia som huvudanläggningen.
  • Pålitliga och intuitiva produkter och teknologier utvecklade för hård användning i högtrafikerade områden så som offentliga huvudentréer, parkeringsplatser och underhållsområden.
  • Skydda medarbetare mot felaktiga anklagelser, även emellan personal. Skapa en positiv, och säker arbetsmiljö med objektivitet genom spårbar händelselogg.

SALTO funktioner speciellt lämpliga inom Transportsektorn 

AMOK
SALTO gör det möjligt att göra en akut låsning av en anläggning i händelse av en säkerhetsincident. Detta kan göras på distans via lås med  trådlös kommunikation eller lokalt på AMOK dörrläsare. Detta ökar säkerheten för anställda, besökare och resenärer i kollektivtrafiken. 

Mobillösningar
SALTOS:s mobila lösning med JustIN appen ger verklig nytta genom tillträdeskontroll med användbarhet och flexibilitet i vardagen. JustIN mSVN (mobile SALTO Virtual Network) tillåter uppdatering av en persons åtkomsträttigheter på distans med hjälp av SALTO:s JustIN mSVN app för NFC-aktiverade smartphones. Lösningen är mycket lämplig för mobil personal och underhållspersonal som besöker avlägsna platser, samt för personal eller entreprenörer som bara behöver kort, mycket tidsbegränsat tillträde.