Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Kundreferenser
leisure

SALTO för
Fritid och Nöje

SALTO lösningar används världen över i så varierande sammanhang som idrottshallar, arenor, badhus, hälsoklubbar, biografer och teatrar, muséer, nöjesparker och restauranger.

”Flexibiliteten SALTO erbjuder i tilldelning av behörigheter är verkligen värdefull för oss.”
Markus Hütten, Stage Musical Theatre Hamburg, Germany

Tillhandahåll en trygg och bekväm miljö för kunder, personal och besökare:

  • Integrera åtkomstkontroll för kontantlösa automater, hotellrum och andra tjänster på ett passermedium, slutanvändaren uppskattar användarvänligheten i att endast använda ett passermedium.
  • Optimera användningen av skärskilda anläggningar, parkeringsplatser och annan infrastruktur genom att enkelt ändra behörighetsplaner och därigenom underlätta accessrättigheter på individnivå för konferensenser och andra specifika program.
  • Hantera effektivt tillfällen med rusningstrafik tack vare SALTO:s pålitliga RFID teknologi, undvik flaskhalsar då passermedia läses både snabbt och smidigt av systemet.
  • Använd tillförlitliga och intuitiva produkter och tekniker som utvecklats för att tåla hög belastning i områden med mycket människor som offentliga huvudentréer och omklädningsrum.
  • Gläd dig åt det breda utbudet av passermedia som passar nästan alla behov, inklusive vattentäta passermedia och passermedia i smartphones.

SALTO funktioner speciellt lämpliga för Fritid och Nöje

LockDown (Nedstängning)
SALTO gör det möjligt att göra en akut stängning av en anläggning i händelse av en säkerhetsincident. Detta kan utföras på distans via trådlösa lås, eller lokalt på Amok läsare. Funktionen höjer säkerheten för anställda, gäster och andra besökare.

Integration med traditionella trådförbundna passersystem
Med förståelse för att många platser kräver en kombination av hög och medelhög säkerhetsnivå, erbjuder SALTOS integrationer en naturlig förlängning av traditionellt trådbundna passersystem att inkludera nästan alla typer av dörrar och gör det möjligt att kontrollera dem elektroniskt.

Läs mer på: integrations.saltosystems.com

Utvalda SALTO referenser inom Fritid & nöje i Sverige

Swedbank Arenan, Malmö

Malmö

Malmö Arenan

Malmö

Nordichallen

Sundsvall

Baltiska Hallen

Malmö

Skutskärs IP

Skutskär

Örjansvall Arena

Halmstad

Mora ishall

Mora