Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Kundreferenser
healthcare

SALTO för
Hälsovård

SALTO lösningar används runtom i världen i vårdmiljöer som sjukhus och kliniker, äldreboenden och hemtjänst, läkar-/tandläkarkontor, hemvård, sociala center och gruppboenden.

”Vi valde SALTO för att de erbjöd allt vi behövde och deras system är väldigt användarvänligt, det är enkelt att hantera tusentals användare och hundratals lås.”
Dallas Moore, Pharmacy Director, American Fork Hospital, Utah, USA

Tillhandahåll en trygg och bekväm miljö för anställda, patienter, besökare och extern personal:

  • Besluta enkelt vem som har behörighet till, när och hur länge till olika platser som akutmottagningar, patientrum, apotek och läkarmottagningar, personalkontor osv.
  • Skydda mot stöld av läkemedel och personliga tillhörigheter genom att skapa en säker, positiv miljö som är anpassad för alla berörda i anläggningen: patienter, personal, familj och besökare samt ledning och beslutsfattare.
  • Hantera behörighet till ett nätverk av olika anläggningar, kliniker, personalkontor osv. alla med samma passermedia som till sjukhusets huvudbyggnad
  • Använd tillförlitliga och intuitiva produkter och tekniker utvecklade för användning i områden med mycket folk som rör sig så som parkeringsplatser, akuta- och offentliga huvudingångar.
  • Utöka säkerheten av systemets behörighetsmatris till att inkludera även de användare med krav på stor rörlighet utan att kompromissa med produktiviteten

SALTO funktioner speciellt lämpliga inom Hälso & sjukvården

Lockdown (Nedstängning)
SALTO gör det möjligt för användare att göra en akut låsning av dörren från insidan i händelse av en säkerhetsincident. Nedstängning kan utföras på distans via trådlösa läsare eller lokalt på AMOK dörrbladsläsare. Detta ökar säkerheten för både anställda och besökare.

BioCote® Antimikrobiell Silverjon Teknologi
SALTO i samarbete med BioCote® använder denna ledande antimikrobiella silverjon teknik som eliminerar upp till 99,99% av mikrober på produktytor. Detta bidrar till att ge en renare, säkrare och mer hygienisk miljö för personal, besökare och patienter.

XS4 GEO Grepp 
XS4 GEO cylindergrepp har utformats för att förbättra användarvänligheten av XS4 GEO cylindrar. Lämplig för användning inom vården, dessa grepp är Bio-behandlade och handikappanpassade. Produkten kommer i en rad olika färger så att även användare med synnedsättning enkelt kan urskilja olika områden.

mSVN
JustIN mSVN (mobile SALTO Viritual Network) tillåter uppdatering av en persons behörigheter på distans med hjälp av SALTO JustIN mSVN app för NFC-aktiverade smartphones. Den här lösningen är mycket lämplig rörlig personal som exempelvis hemtjänstpersonal som kan uppdatera sina behörigheter vart de än är utan att behöva använda en fast punkt vid en central anläggning.

Urval av SALTO referenser inom hälso- & sjukvård i Sverige

UMAS Malmö

Malmö

LT Västernorrland

 

LT Östergötland vårdcentraler

 

Karlstads Lasarett

Karlstad

Vårdcentral i Laxå

Laxå

SUS Skånes Universitets sjukhus

Lund

Borås Lasarett(Borås-Alingsås-Skene)

Borås

Landstinget Uppsala (Vårdcentraler, Folktandvård)

Uppsala