Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Kundreferenser
education

SALTO för
Utbildning

SALTO lösningar används runt om i hela världen i alla möjliga utbildningsmiljöer, så som universitet, studentbostäder, forskningsinstitut, akademier, förskolor och grundskolor. 

”Lunds Universitet har ett gemensamt passerkort för alla. Detta gör det enkelt att arbeta och studera vid universitetets olika campus. Genom detta skapar vi också förutsättningar för att genomföra strategin med nyckeleliminerade åtgärder, där Salto sedan länge spelar en stor roll. Vår målsättning är att göra universitetet helt nyckelfritt för den enskilde.

Per Gustavsson, Säkerhetschef

Tillhandahåll en trygg och bekväm miljö för elever, studenter och personal:

  • Skilj enkelt på vem som har åtkomst var och när till olika platser som kontor, bostäder, laboratorier, bibliotek, idrotts- och kulturanläggningar, allmänna platser med mera.
  • Utöver en fysisk plats kan du även begränsa inom vilken tid och veckodag som tillträde är möjlig. Hantera enkelt kortvarigt tillträde till besökare (ex konferens deltagare) och tillfälligt anställda så väl som till ordinarie personal och studenter.
  • Integrera passersystemet med andra campus tjänster (dvs. kontantlösa automater, matsalar, bibliotekssystem, transport osv) allt på ett passermedium.
  • Systemets flexibilitet gör det enkelt att ändra enskilda behörigheter för specifika arrangemang som exempelvis konferenser, sport- och kulturella event osv.
  • I nödsituationer kan behöriga användare försätta låsen i ”lockdown”, nedstängning.  

Särskilda SALTO funktioner för objekt inom utbildning

AMOK
SALTO AMOK dörrbladsläsare har inbyggd kortläsare på insidan. Den inre läsaren gör att användaren kan aktivera AMOK funktionsläget för snabb låsning av ett rum från insidan. Endast auktoriserade användare med AMOK rättigheter i sin behörighet kan aktivera den.

Automatisk nyckeltilldelning
Med automatisk tilldelning kan kodbäraren få sina behörigheter nerskrivna direkt vid vägglasaren intill exempelvis huvudingången. Validering kan göras direkt när användaren första gången presenterar kodbäraren vilket sparar både tid och administration.

Urval av referenser i Sverige inom utbildning

Lunds Universitet

Lund

Hammerkulleskolan

Göteborg

Polhemsskolan

Gävle

Dragonskolan

Umeå

Forslunda gymnasium

Umeå

Ersmarksskolan

Umeå

Folkuniversitetet

Falun

Malmfältets högskola

Malmfältet

BMC

Lund

Tuna folkhögskola

Västerås

Värmdö Gymnasium

Värmdö

Halmstads Högskola

Halmstad

Universitetsholmen Gymnasium

Malmö

Ångströmsinstitutet

Uppsala

Nacka gymnasium

Nacka

Grisbackaskolan

Umeå

Malmö idrottsgymnasium

Malmö