Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Kundreferenser
commercial

SALTO för
Näringsliv

SALTO:s lösningar används världen runt i kontorsbyggnader, butiker, banker och försäkringsbolag samt tillverknings- och industrilokaler.

Beslutet att använda SALTO var enkelt. De erbjuder en kraftull plattform som ger oss en pålitlig och säker passersystemslösning. 
Lachlan Sloan, Group Director Compass Offices, Hong Kong

Skapa en trygg och behaglig miljö för anställda, besökare och extern personal:

  • Använder effektivt det naturliga rörelsemönstret av olika grupper och användare inom och mellan anläggningar, som receptions-, produktions- och parkeringsområden samt enskilda kontor, våningar eller byggnader för att maximera säkerheten på ett diskret sätt.
  • Skapa skydd mot obehöriga via SALTO:s plattform (SVN + Wireless + mobile), utöka säkerheten samt logga händelser och ge tillträde genom anläggningens säkerhetssystem: från kontorsdörrar till dokumentskåp men även parkeringsgrindar och avlägsna platser.
  • Optimera användandet av skilda områden i anläggningen med flexibla behörighetsplaner, det är enkelt att ge individuella behörigheter för konferenser och specifika event.
  • Effektiv hantering för skiftbyten med mycket personal. Pålitlig RFID teknologi där behörigheten avläses fort och smidigt vilket innebär att man undviker uppkomsten av flaskhalsar vid in- och utpassage.
  • Direkt integration med Physical Security Information Management System (PSIM) och byggnadsautomation gör det enkelt för fastighetsägare att utöka befintliga system med SALTO säkerhetslösningar. 

SALTO funktioner speciellt lämpliga för Näringslivet

Matrisfunktion och platser
Matrisuppbyggnaden förenklar och effektiviserar länken mellan användare och dörr vilket gör behörighetsprojekteringen enkel och okomplicerad.

Mobillösningar
SALTO:s mobillösning med JustIN appen erbjuder flexibel och användbar passerkontroll i vardagen. JustIN mSVN (mobile SALTO Viritual Network) tillåter fjärruppdatering av en persons behörigheter genom SALTO:s JustIN mSVN app för NFC-aktiverade smartphones.  Den här lösningen är perfekt för geografiskt spridd personal. servicepersonal som besöker avlägsna platser, eller personer som endast behöver tillfällig eller tidsbegränsat tillträde.

Urval av SALTO referenser inom näringslivet i Sverige

Volvo

Göteborg

Volvo

Luleå

Volvo

Eskilstuna

Sandvik

Sandviken

Sparbanken Enköping

Enköping

Huhtamaki

Gävle

Bombardier

Västerås

Sveriges Auktionsverk

Sthlm

Max Lab 4

Lund

BAE Systems

Örnsköldsvik

Konsum Gävleborg

Gävle/Bollnäs/Sandviken

Gävle Energi

Gävle

SVA National Veterinary Inst. Uppsala

Uppsala

BWIN Spelbolag

Uppsala

Medicon Viilage

Lund

Bilprovningens kursgård Västerås

Västerås

Ballford Betty

Västerås

Scanlube

Göteborg

Olmed Uppsala

Uppsala

Eon Arena

Timrå

Diös

Mora

EON Kraft

Rikstäckande

EON Värme

Rikstäckande

Mackmyra Svensk Whiskey AB

Gävle