Om SALTO

Ständig innovation

company-placeholder4-bg.jpg

Marknadsstyrd utveckling
Innovation är en av de viktigaste faktorerna bakom SALTO:s framgång. Inspiration och idéer för nya produkter kommer från olika källor och en av de viktigaste är så klart SALTO:s kunder. Äkta återkoppling från marknaden är extremt värdefullt, speciellt för stegivis produktutveckling. En annan viktig informationskälla är de nya teknologier inom informationsteknologi och elektronik. Dessa utvecklingsområden kan ofta möjliggöra funktioner som tidigare inte varit möjliga. Till exempel SALTO:s trådlösa teknologier, eller som senast med XS4 2.0 mobila enhet som baseras på blåtandsteknologi.

Egen forskning och utveckling
Som med allt på SALTO ligger teamet i centrum för utvecklingen. Utvecklingsteamet (R&D) består av ca 30 personer indelade i tre olika fokusområden: mekanik, elektronik och mjukvara. SALTO blev snabbt känt inom passersystemsvärlden med sin innovativa data-on-card teknologi. Vi vet att om vi ska fortsätta vara marknadsledare på detta alltmer konkurrerade landskap måste vi även i framtiden investera i våra viktigaste resurser -– anställda, skicklighet, utrustning - för att uppnå våra forsknings- och utvecklingsmål.

Avancerade kunskaper för starka lösningar
Det är viktigt att påpeka att de färdigheter som R&D teamet har kommer från en rad olika grenar. Där finns många ingenjörer i avdelningen men också en del matematiker och fysiker med kunskaper i mekaniska lås, elektronisk design, PCB design, firmware- och mjukvaruutveckling, databaskunskaper, mobillösningar med mera. Utvecklingsprocessen är iterativ så teamet måste förstå och analysera nya utmaningar från flera olika vinklar. Det är det bästa sättet att säkerställa att SALTO förstärker och bygger vidare på de innovationer som är grunden i våra, enligt marknaden, värdefulla lösningar.