Om SALTO

Vårt företag

Banner Picture

Sedan starten 2001, har vi haft ett mål: att skapa ett passersystem i världsklass som är effektivt och enkelt att använda. Att kunden har ett system för att kontrollera alla sina behov för tillträdeskontroll och säkra samt få tillgång till alla dörrar utan komplex och dyr kabeldragning. Lösningen skulle vara enkel att installera och driftsätta, kostnadseffektiv, tillförlitlig, komplett och framtidssäker. Resultatet blev vår banbrytande SVN plattform – de första självständiga, batteridrivna elektroniska låsen för tillträdeskontroll.

Sedan den revolutionerande starten har en liten men entusiastisk grupp av experter som grundade SALTO även lanserat en rad andra innovationer som har haft stor betydelse för elektronisk säkerhet. Vår marknadsledande XS4 plattform, har online och realtidsteknologi som förbättrar användbarheten på praktiskt taget alla byggnader och kan säkra i princip alla dörrar samt göra det möjligt att hantera behörigheter och även övervaka alla användare. SALTO hårdvara och mjukvara kan tillsammans skapa ett kabelfritt virtuellt nätverk som möjliggör realtids intelligens och direktkontroll, samtidigt tillåts integration med befintliga system som förbättrar både hantering och slutanvändarupplevelse.

Efter att vi har revolutionerat passersystem globalt inom de sektorer där säkerheten är livsviktigt – från flygplatser och sjukvård till myndigheter, utbildning och hotell – fortsätter vi att leverera marknadens mest avancerade och flexibla elektroniska låssystem.