Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SALTO BUSINESS CASE

Meer grip op veiligheid voor Nij Smellinghe

In het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten wordt zorgvuldig nagedacht over toegang. Toen het certificaat van het mechanische sluitsysteem verliep, besloot het ziekenhuis omwille van veiligheid over te gaan op een volledig sleutel vrij systeem. Dat gaat gefaseerd, in het ziekenhuis is verbouwing en renovatie een continu proces, vertelt Niels Broekema, teamleider facilitair bij Nij Smellinghe.

In de oorspronkelijke situatie was de afdeling beveiliging verantwoordelijk voor de uitgifte, registratie en inname van mechanische sleutels. Het beheer daarvan is een moeilijke taak, weet Niels Broekema. “Het ziekenhuis heeft 1.400 á 1.500 medewerkers met verschillende diensttijden. Bovendien werken zij op verschillende afdelingen, waarbinnen nog eens verschillende toegangsrechten gelden. Het ligt voor de hand dat dit problemen oplevert en dat is een risico voor een ziekenhuis, zeker als het om hoofdsleutels gaat.”

Het verlopen van het certificaat van het mechanisch sluitsysteem was voor het ziekenhuis doorslaggevend om te veranderen. De sleutels waren daardoor niet meer uniek en beschermd, vertelt Henk Bouwman, medewerker technisch service bureau. “Om de afdelingen te beschermen moesten de mechanische cilinders vervangen worden. Vergeet ook niet dat elke mechanische sleutel een investering was van ongeveer 24 euro. Dat moest volgens ons beter kunnen.”

Via Klunder in Drachten, specialist in deur- en toegangstechniek, is het toegangscontrole systeem van SALTO Systems voorgesteld en getest op een drietal deuren. Dat verliep naar tevredenheid van Bouwman. “Uiteindelijk heb ik samen met Johnny van der Veen van de firma Klunder en Foppe Doetjes van Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten, de bouw partijen geadviseerd om het SALTO systeem toe te passen. We besloten dat voortaan alle nieuwbouw en verbouw direct met SALTO voorzien moest worden.” 

Ambitieus nieuwbouw project
Wanneer patiënten en bezoekers het gebouw van de Polikliniek binnen gaan, komen zij in een prachtige hal met veel natuurlijk licht. Het is de meest recente nieuwbouw van Nij Smellinghe. Een ambitieus project, volgens Niels Broekema. “Het is in één jaar gebouwd, maar de voorbereidingen zijn al lang van tevoren gestart.”

De polikliniek is in juni vorig jaar in gebruik genomen en is het eerste bouwdeel dat volledig met SALTO toegangscontrole is voorzien.

De toegangscontrole bestaat uit een combinatie van offline componenten met een aantal strategisch geplaatste online “opwaardeerpunten” door middel van wandlezers. In het gebouw zijn vooral elektronische XS4 beslagen gebruikt, maar ook elektronische GEO cilinders, een glas deur beslag en locker locks op medicijnkasten en medicijnkarren. Henk Bouwman voegt daar aan toe dat alle beslagen en cilinders met BioCote afgewerkt zijn. BioCote zorgt ervoor dat 99,9% van alle microben op het oppervlak worden afgebroken. “We willen de hygiëne in het ziekenhuis zo goed mogelijk bewaren en vaak zijn deurkrukken juist plaatsen waar bacteriën van handen gemakkelijk doorgeven worden. Ook de afdeling schoonmaak is erg te spreken over het gebruik van BioCote. De beslagen zijn altijd vlek vrij.” 

Flexibel en beheersbaar systeem
Inmiddels heeft Nij Smellinghe veel meer grip op veiligheid gekregen. In plaats van mechanische sleutels worden nu DESfire passen gebruikt. Dit protocol heeft het ziekenhuis bewust gekozen vanwege de hogere veiligheid ten opzichte van Mifare. Tegenwoordig worden toegangsrechten met een druk op de knop aangepast of worden passen geblokkeerd. In het systeem is nu onder andere overzicht van de gebruikers met hun toegangsrechten. Daar kan eenvoudig een uitdraai van gemaakt worden, zegt Niels Broekema. “We gebruiken dit vaak om te controleren of medewerkers nog toegang hebben tot de juiste deuren. Maar ook om te zien wie waar naar binnen is gegaan. De apotheek is bijvoorbeeld een afdeling waarvoor deze controle erg belangrijk is. Het is een ingewikkelde afdeling omdat medewerkers op bepaalde tijden in de ene ruimte wel mogen en in de andere niet. De flexibiliteit van het maken van aanpassingen in de toegangsrechten is dus een groot voordeel.”

Een continu proces
Het ziekenhuis heeft nog veel plannen voor de toekomst. Ieder jaar maakt Nij Smellinghe een investeringsbegroting waarin een stuk toegangscontrole wordt meegenomen. Dat is bepalend voor de planning van dat jaar. “Het begin van een sleutel vrij ziekenhuis is nu gemaakt. Er zijn ruim 300 deuren met SALTO toegangscontrole voorzien maar er is nog veel meer potentie. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis in de toekomst volledig overgaat naar het SALTO toegangscontrole systeem.”