Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SALTO BUSINESS CASE

Hogeschool Gent implementeert geavanceerde digitale toegangscontrole

De HoGent organiseert haar kerntaken onderwijs, onderzoek en dienstverlening in 25 gebouwen, samen goed voor 250.000 vierkante meter. De gebouwen waren omwille van fusies uit het verleden voorzien van gefragmenteerde mechanische sluitsystemen. De HoGent had betreffende de toegangscontrole de behoefte om beter te kunnen inspelen op de dynamiek van de organisatie en tegemoet te komen aan de verwachtingen van studenten en personeel. De oplossing werd gevonden in geavanceerde digitale toegangscontrole. De HoGent heeft gekozen voor software en hardware van Salto Systems. Dit systeem vervangt geleidelijk de mechanische sluitsystemen in zowel de historische als de moderne gebouwen en biedt een verhoogd veiligheidsniveau. Digitale toegangscontrole opent mogelijkheden zoals HR integratie, individuele kaartcodering en decentrale beheersing van toegangsrechten.

De HoGent is in 1995 ontstaan door samenvoeging van diverse hogescholen in Gent en omstreken. In 2002 volgde een tweede fusiebeweging. De hogeschool biedt werk- en studieruimtes voor 2150 personeelsleden en 17.000 studenten. Hiertoe behoren 4000 studenten en 350 personeelsleden van de Universiteit Gent, aan wie de HoGent huisvesting en facilitaire ondersteuning biedt.

“In 2008 besloot de HoGent om digitale toegangscontrole binnen de organisatie te introduceren”,  zegt Rudi De Vierman, diensthoofd Technieken en Systemen van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer. “Vroeger waren de onderwijsgebouwen voorzien van gefragmenteerde, mechanische sluitoplossingen. Om in te spelen op de dynamiek van de organisatie met wijzigingen in personeel en ruimtegebruik, en om te voldoen aan de diversiteit van momenten waarop toegang nodig is, kozen we voor digitale toegangscontrole. Ook vonden we het belangrijk om toegangsbeheer mogelijk te maken per deur, per zone, per individu en dit voor specifieke tijdsregimes en periodes. Alle personeelsleden en studenten van de HoGent beschikken nu over digitale toegangsrechten op hun personeels- of studentenkaart.”

Moderne en uitgebreide toegangscontrole
De HoGent koos voor Salto Systems om de wensen te verwezenlijken. Hierover zegt De Vierman: “Het pakket aan oplossingen van Salto sluit naadloos aan op de diverse toegangsvraagstukken van de onderwijsinstelling met zowel historische als moderne gebouwen. De geïmplementeerde oplossing is een combinatie van online punten en offline deurgarnituren en cilinders met een virtueel lokaal netwerk. Het virtueel netwerk van Salto komt tot stand door de informatie die middels de kaarten aan de deurgarnituren en cilinders wordt doorgegeven. De kaarten ontvangen een update met de volledige blacklist van vervallen kaarten bij centraal geplaatste online punten De toegangscontrole is decentraal in opzet, waardoor de verschillende faculteiten en de School of Arts zelf toegangsrechten kunnen instellen. De verschillende faculteiten staan dichter bij de studenten en het personeel en kunnen beter inschatten wie wanneer waar binnen mag. Gelet op de omvang van de organisatie is het essentieel dat elke wijziging in HR automatisch zijn effect heeft binnen de digitale toegangscontrole. Daarvoor werden verschillende processen via een HR integratie geautomatiseerd. Voor de HoGent was het ook belangrijk om zelf de personeels- en studentenkaarten te coderen omdat op die kaarten naast de informatie over de toegangscontrole ook andere applicaties (betaalsoftware en reprografie) dienen te functioneren.“

Geleidelijke implementatie
Salto Systems leverde: RW Pro-acces for service, online deurcontrollers voor buitendeuren, slagbomen en updaters, offline deurgarnituren voor leslokalen en kantoren, GEO cilinders voor deuren in historische gebouwen.

“De eerste producten zijn in het openleercentrum van de campus Schoonmeersen en de studentenhuizen van de campus Mercator toegepast”, zegt De Vierman. “Hierna zijn en worden andere gebouwen van de HoGent voorzien van hardware. De software implementatie en de verankering ervan met HR oplossingen is intussen voor 100% voltooid. Salto Systems zorgt voor ondersteuning bij het uitvoeren van updates en installatie van de firmware, zodat de digitale toegangscontrole up-to-date blijft.”

 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen, Onderwijs&Bouw