Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SALTO BUSINESS CASE

UZA kiest voor veiligheid van personeel en patiënten

Het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA) is volop in beweging; het gebouw breidt zich steeds verder uit en het personeelsbestand verandert continu. Daarom is het nu belangrijker dan ooit de veiligheid van het gebouw, het personeel en de patiënten te verbeteren met een modern sluitsysteem. Zo dacht UZA er ook over. Daarom koos dit ziekenhuis voor de oplossing van SALTO Systems en kan het nu specifieke toegangsrechten aan gebruikers verlenen. UZA heeft nu controle op wie, tot welke ruimte en op welk tijdstip toegang heeft.

„Vanwege het hoge personeelsverloop komen veel sleutels niet meer bij ons terug“, vertelt Dirk de Man. Als Hoofd Technische Dienst van UZA is hij onder meer verantwoordelijk voor veiligheid en intensief betrokken geweest bij de samenwerking met SALTO Systems. „Daardoor zijn bepaalde zones in het gebouw, die mechanisch zijn afgesloten, in werkelijkheid helemaal niet meer afgesloten. Dat zorgt voor grote risico’s. Bovendien worden er steeds meer eisen gesteld aan de toegankelijkheid en controleerbaarheid van toegang tot het gebouw. Zo moeten er beveiligde zones zijn en worden er eisen gesteld aan laboratorium cleanrooms en afvalruimtes. Voordien waren zones al controleerbaar met het Cardkey systeem, maar daar binnen heeft het ziekenhuis ook nog verschillende lokalen die gecontroleerd moeten kunnen worden.“

Topprioriteit bij het nieuwe systeem heeft gebruiksvriendelijkheid, eenvoud van plaatsing, de mogelijkheid van integratie met de huidige badge van UZA en een uitgebreid gamma om het systeem in allerlei situaties toe te kunnen passen. De Man: „Wij hebben ons verdiept in de verschillende elektronische sluitsystemen om deze met elkaar te vergelijken. In prijs ontliepen de aanbiedingen elkaar weinig, dus hebben wij vooral gekeken naar de ervaring van onze collega’s met soortgelijke systemen. Het UZA werkt samen met OLV Middelares in Deurne die het toegangscontrolesysteem van SALTO Systems al gebruikte. Het systeem functioneerde daar vlot, dat was voor ons voldoende om voor SALTO toegangscontrole te kiezen.“

Volledig sleutelvrij in de toekomst
De oorspronkelijke badge van UZA is gekoppeld aan een zone afbakeningssysteem van Cardkey, een tikklok- of tijdsregistratiesysteem en wordt gebruikt voor betalingen in het restaurant en toegang tot de parking. De badge maakt gebruik van twee technologieën: Proximity en een extra chip dat op het SALTO Systeem werkt. Daarmee kan het UZA nu heel gericht toegang verlenen aan het personeel en aan stagiaires die slechts tijdelijk in het UZA werken. Als belangrijke overweging voor de overgang op een nieuw systeem noemt Dirk de Man de toekomstige bouwplannen van het UZA. In de nieuwbouw komt nergens meer een sleutel voor, alle dokters lokalen worden bijvoorbeeld elektronisch afgesloten. Dirk de Man ziet belangrijke voordelen aan de nieuwe toegangscontrole: „Je hebt nu de mogelijkheid om onbekabeld te werken en om ook de lokalen binnen de diverse zones te controleren. Indien nodig kunnen we per deur de gegevens uitlezen van wie binnen is geweest en wanneer. En een verloren sleutel is ook geen punt meer, omdat deze direct geblokkeerd kan worden“.

Een bekend probleem met het oude systeem was dat het personeel vergat om de deur werkelijk te sluiten, hiervoor moest het personeel het slot altijd op slot draaien. Met dit nieuwe elektronische toegangscontrole systeem is dit probleem voor UZA verleden tijd. Het slot wordt via de kruk ontgrendeld, de deur valt dicht en direct in het slot. De Man: „Voor ons is dit de meest eenvoudige manier om de veiligheid van onze gebruikers te garanderen, zonder bijzondere beveiligingsmaatregelen te moeten nemen“.

Gemoderniseerd in vijf jaar
Vanaf eind 2012 deelt het UZA nieuwe badges uit aan haar gebruikers. Inmiddels zijn er 3500 kaarten verstrekt. Het is ondoenlijk voor het ziekenhuis om van de ene op de andere dag het sluitsysteem volledig te veranderen. Daarom zoekt de Technische Dienst naar combinaties om de verouderde systemen langzaam te laten aansluiten op het nieuwe systeem. De eerste installaties zijn inmiddels probleemloos gerealiseerd. Op dit moment zijn er bijna 200 deuren voorzien van SALTO en in maart 2015 verwachten zij dat dit er al 1.200 zullen zijn. De Man: „Over 5 jaar is 80% van het ziekenhuis op SALTO overgegaan. Deze tijd hebben we nodig, vanwege de verbouwingen zoals de realisatie van nieuwe laboratoria met daarin grote zones, het volledige UZA E-blok en een nieuw gebouwd zorghotel dat in maart 2015 open gaat.“

Het toegangscontrolesysteem dat UZA gebruikt is een offline systeem via SVN (SALTO Virtual Network) met standalone XS4 garnituren en een aantal GEO cilinders op deuren waar geen standaard beslag toegepast kan worden. Vooral burelen en algemene gebruiksruimten/dienstlokalen, bergingen en de verpleegwacht zijn afgesloten met SALTO toegangscontrole. Daarnaast zijn er zeven centraal geplaatste online wandlezers die als updater fungeren. Alle toegangsinformatie wordt in de kaart opgeslagen, de update punten lezen de informatie van de gebruikersbadge en communiceren dit met de software. Tegelijkertijd schrijft het update punt de meest actuele toegangsrechten op de kaart. Dirk de Man geeft aan dat het UZA van plan is een test te doen met het online systeem van SALTO om in een bepaalde zone direct te kunnen zien wie binnen is en wie weg gaat.

Uitdaging voor het UZA
„Er zijn nog voldoende uitdagingen voor het UZA op het gebied van veiligheid-toegangscontrole“, zo vertelt Marc Tuyteleers, Medewerker Gebouwenbeheer UZA. Hij is vooral betrokken bij de opzet van het systeem in de software: „Er kunnen zeer veel combinaties gemaakt worden tussen gebruikers en deuren. We hebben nu al zo’n 300 á 400 verschillende profielen“. Dirk de Man en Marc Tuyteleers zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste indeling van gebruikers, bijvoorbeeld in gebruikersgroepen en deuren in zones. Beide heren beschikken over veel ervaring met het voorgaande systeem en doen nu veel nieuwe kennis op over elektronische toegangscontrole. De Technische Dienst krijgt hierin ondersteuning van Salto partner Safe House en van SALTO Systems zelf. Tuyteleers voegt hier aan toe: „Hoe meer deuren er in de software bij komen, hoe complexer het voor ons is om een goede structuur te vinden“. Dit is met het oog op de toekomst tegelijk de grootste uitdaging voor het UZA. Bovendien zijn er veel veranderingen in regels, wetgevingen en diensten. De Technische Dienst weet soms vandaag niet hoe het morgen zal zijn.