Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

UZA houdt toegang gezond met duizenden SALTO-sloten

Friday 12 April 2019

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is meer dan 110.000 m² groot. In het gigantische gebouwencomplex zijn vandaag bijna 2.000 deuren uitgerust met een SALTO-slot. De eerste werden al in 2011 geplaatst en het is de ambitie om alle deuren – nog meerdere duizenden – in het UZA uit te rusten met SALTO-sloten.

“We gebruiken de SALTO-sloten voor zowel deuren, laden als kasten”, zegt Kobe Deckers, die bij de technische afdeling van het UZA de toegangscontrole beheert. “Vroeger hadden we een toegangscontrolesysteem met klassieke mechanische sloten, maar cilinders gingen stuk en sleutels raakten zoek. Het grootste nadeel waren de lopers: we deelden ze uit, maar een aantal kwam niet terug. Voor de veiligheid was het een must om over te schakelen naar een ander systeem. SALTO kwam indertijd als beste oplossing uit de bus en is dat vandaag nog altijd.”

D B9636

TOEGANG TOT ZONES SCHEIDEN

Het belangrijkste doel van de SALTO-sloten is de toegang tot personeels- en patiëntenzones van elkaar te scheiden. Het UZA begon kleinschalig door SALTO-sloten op een aantal kantoren te plaatsen. Later kwamen zones aan de beurt waar een sterkere controle nodig is. 

Kobe Deckers licht toe: “Met de SALTO-software kunnen we partities maken en toegangsrechten toekennen. Dat stelt de kwaliteitsverantwoordelijken van afdelingen in staat om na te gaan wie in een lokaal is geweest en wie toegangsrechten heeft. Voordien moesten ze altijd bij ons een lijst opvragen van de personen die toegang hadden. Natuurlijk leggen we duidelijk uit aan UZA-medewerkers waarom we SALTO-sloten plaatsen: als er iets onregelmatigs in een lokaal wordt vastgesteld, kunnen we zien wie er is binnen geweest. Zo hebben we een betere controle, en dat is in het voordeel van iedereen.”

OFFLINE EN ONLINE

Het UZA gebruikt zowel online- als offlinesloten: “Die laatste kunnen we snel plaatsen en programmeren, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe afdeling. Voor de installatie van onlinesloten is wat meer tijd nodig, omdat er bekabeling bij komt kijken. Maar dankzij de duidelijke schema’s en de vlotte ondersteuning van SALTO Systems verloopt ook dat vlot.”

De installatie van onlinesloten gebeurt op plaatsen waar het UZA verse data van gebruikers wil krijgen, zegt Kobe Deckers: “Telkens als een UZA-medewerker met zijn of haar badge langs een onlinepunt komt, wordt de badge uitgelezen. Dat is fascinerend! We krijgen ook informatie over de batterijstatus van alle offlinesloten waar ze gepasseerd zijn. Interessant voor ons, want batterijen moeten tijdig vervangen worden. De SALTO-onlinesloten zijn bovendien nuttig als iemand plots niet meer deel uitmaakt van het personeel en geen toegangsrechten meer mag krijgen. We proberen de toegangen tot het ziekenhuis zoveel mogelijk uit te rusten met onlinesloten. Is het door de aard van bepaalde zones – bijvoorbeeld labo’s – absoluut nodig om meteen te kunnen zien wie in welke ruimte is geweest, dan installeren we daar ook onlinesloten. Deze informatie krijg je niet realtime via offlinesloten.

D B9641

VLOT BEHEER TOEGANGSRECHTEN

Twee medewerkers van de technische afdeling beheren het SALTO-systeem. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, bouwen ze standaardrechten in: “Van ieder nieuw personeelslid worden de gegevens door de personeelsdienst ingegeven in een systeem dat gelinkt is aan SALTO. Het personeelslid krijgt automatisch een set standaardtoegangen voor onder meer parking, fietsenstalling en hoofdtoegang, plus een basisset toegangen voor de afdeling waar hij of zij werkt.”

Voor technische ondersteuning neemt het UZA altijd rechtstreeks contact op met SALTO: “Bijvoorbeeld voor een slot dat niet meteen geïnitialiseerd raakt of een software-update die geïnstalleerd moet worden. We plaatsen bestellingen bij Safehouse, een SALTO-partner in de Antwerpse regio. Plaatsing en implementatie doen we gewoonlijk zelf.”


SYNCHRONISATIE IS TROEF

Hét unieke voordeel van SALTO? Kobe Deckers is duidelijk: “In de software van SALTO zit een tool die voor mij onmisbaar is: synchronisatie met andere software. We hebben niet alleen koppelingen met software van de personeelsdienst maar ook met ons facilitair beheersysteem waarin we alle jobs voor interne én externe diensten registreren. Een voorbeeld: is een batterij van een offlineslot bijna op, dan wordt er automatisch een job aangemaakt, zodat onze schrijnwerkers de batterij kunnen vervangen. Moet een job door externe technici gebeuren, dan krijgen zij ook via dat facilitair beheersysteem automatisch een mailtje en kunnen ze zich online aanmelden om de gepaste toegangsrechten te krijgen.” 

D B9642

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Zowel de UZA-medewerkers als de technische afdeling ervaren het SALTO-systeem als zeer gebruiksvriendelijk: “Zodra er een aanvraag voor een plaatsing binnenkomt, hoeven we er maar naartoe te gaan en het SALTO-slot te installeren. Het slot werkt meteen. Is er iets mis met de toegangsrechten op de badge van een UZA-medewerker, dan kunnen we vlot een update aanbrengen. Het is de ambitie om alle deuren in het UZA uit te rusten met SALTO-sloten. We hebben nog meerdere duizenden deuren voor de boeg!”

www.uza.be