Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

AZ Sint-Maarten investeert in geïntegreerde toegangscontrole

Op 15 oktober is de grootschalige verhuisoperatie van AZ Sint-Maarten gestart, met name van de drie huidige campussen naar de nieuwe locatie die zich bevindt aan de Liersesteenweg in Mechelen.

Monday 12 November 2018

Ziekenhuizen moeten voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Als het om nieuwbouwprojecten in de zorgsector gaat, krijgt het aspect beveiliging terecht heel wat aandacht. De verantwoordelijken van het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen maakten dan ook werk van een moderne oplossing die aan de accreditatienormen voldoet. De integratie van offline systemen van SALTO Systems in het SiPass-platform van Siemens beantwoordt helemaal aan de wensen.

Alle stakeholders van AZ Sint-Maarten tellen in spanning af naar 15 oktober. Die dag start de grootschalige verhuisoperatie van de drie huidige campussen naar de nieuwe locatie die zich bevindt aan de Liersesteenweg in Mechelen. Die verhuis zal drie dagen in beslag nemen. Aan het einde van die maand sluiten de bestaande campussen Leopoldstraat, Zwartzustersvest en Rooienberg definitief de deuren.

Imposante site
Het nieuwbouwziekenhuis bevindt zich op een site van 12 hectare. Het grondoppervlak van het gebouw bedraagt circa 20.000 m². AZ Sint-Maarten zal vijf verdiepingen tellen en beschikt over een totale oppervlakte van zowat 105.000 m². Er kunnen 1.600 personenwagens en 300 fietsen parkeren. Het ziekenhuis beschikt over 654 hospitalisatiebedden en 96 bedden voor dagopname. Zowat 200 artsen, evenveel vrijwilligers en 1.300 medewerkers zullen er elke dag streven naar optimale patiëntenzorg.

Patiëntenzorg behelst onder meer ook beveiliging van patiënten en hun gegevens. Het luik toegangscontrole kreeg daarom veel aandacht binnen een werkgroep bestaande uit Jan Claesen (technisch directeur en projectleider nieuwbouw), Maddy Silverans (stafmedewerker Projectmanagement), Marc Rousseau (ICT- en informatieveiligheidsconsulent/Data Protection Officer) en Erik Verlinden (hoofdverantwoordelijke dienst elektromechanica voor het nieuwbouwziekenhuis).

Accreditatienormen
“Ons ziekenhuis is geaccrediteerd bij NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg),” legt Erik Verlinden uit. “Beveiliging van patiëntengegevens en toegangscontrole ‘an sich’ zijn dan ook zaken die aan erg strikte normen moeten voldoen. Zo is het belangrijk dat we ten allen tijde weten welke personen toegang hebben tot welke ruimten. Om dit mogelijk te maken, werken we met de SiPass-software van Siemens. Daarin worden ook offline oplossingen van Salto Systems geïntegreerd.”

Concreet worden op alle toegangsdeuren van afdelingen ‘online readers’ van Siemens geplaatst, net als voor kritische lokalen zoals de dienst nucleaire  geneeskunde, apotheek en bepaalde zones van het operatiekwartier. Dat zijn in totaal zowat 400 stuks. “Eenmaal iemand toegang tot een bepaalde afdeling heeft gekregen, heeft hij of zij niet automatisch toegang tot elke ruimte daar. Daarom laten we op ‘gewone’ deuren binnen de afdelingen 1.600 offline sloten van Salto XS4 plaatsen, die ook op het beheersysteem worden aangesloten. Andere offlineproducten van Salto beveiligen 2.000 lockers en 600 stukken verpleegkundig meubilair. Voor het werkmateriaal van de technische dienst hebben we nog eens 100 hangsloten van deze leverancier besteld.”

Kritische ruimtes
Om al vertrouwd te raken met de Salto-oplossingen, werden bepaalde ruimtes op de huidige campussen nog uitgerust met producten van het merk. “Vanuit onze ervaringen weten we dat er altijd wel iets fout kan lopen als je werkt met een klassiek mechanisch sleutelsysteem. Daarom kregen de nucleaire dienst op de site Zwartzustersvest, het labo anatome pathologie en de gerobotiseerde apotheek op de campus Rooienberg al elektronische Salto XS4-sloten. Het gaat om kritische ruimtes, waar lang niet iedereen toegang toe moet krijgen.”

De keuze voor SALTO Systems gebeurde weloverwogen. “We wisten dat het bedrijf over een geïntegreerd pakket binnen het Siemens-toegangscontrolesysteem beschikt”, vervolgt Erik Verlinden. “Bovendien hadden we al her en der goeie kritieken over hun oplossingen gehoord. Door hun producten al te voorzien op bepaalde ruimtes binnen de bestaande campussen, konden we er reeds heel wat ervaring mee opdoen. Bovendien hebben we de garantie dat deze oplossingen toekomstbestendig zijn: nieuwe technieken zijn probleemloos combineerbaar met bestaande systemen.”

Free assignment
Traceerbaarheid is een thema dat binnen het nieuwbouwziekenhuis veel aandacht krijgt. “Het is essentieel te weten wie toegang heeft tot een ruimte of informatie. Dat is onder meer belangrijk om patiëntengegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Het accuraat afsluiten van verpleegposten en doktersburelen is dan ook onontbeerlijk.”

De oplossingen kunnen op diverse manieren worden ingesteld. De verantwoordelijken van AZ Sint-Maarten kozen ervoor om de kleedkamers in te richten volgens het ‘free assignment’-principe. “In de grote kleedkamer zijn er specifieke zones voor zorg-, keuken- en ander personeel”, legt Erik Verlinden uit. “Niemand heeft daarin een eigen locker. Een vrije locker wordt aan de eerste gebruiker toegekend en via de update reader beschikt men over de toegangsinfo van de arts of medewerker die hem gebruikt. Van zodra de locker weer leeg en open is, kan een ander personeelslid er weer gebruik van maken via zijn of haar persoonlijke badge.”

Werffase
De oplossingen van Salto en Siemens bewijzen al hun nut in de werffase. “Tijdens de werken zijn al heel wat deuren met deze systemen uitgerust. In die periode is de toegangscontrole opgedeeld in een zevental niveaus, zodat we gericht aannemers toegang kunnen geven tot bepaalde ruimtes. Stilaan zullen we voor de systemen dan een herprogrammering naar de werkelijke situatie toepassen, weliswaar rekening houdend met een overgangsperiode waarin de regelingen inzake toegangscontrole voor het werfpersoneel blijven gelden.”

Door Bart Vancauwenberghe, gepubliceerd in TechCare (FCO Media).

www.azsintmaarten.be