Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

Onderwijs in een inspirerende omgeving

RHIZO Hotelschool in Kortrijk
RHIZO heeft momenteel 267 deuren voorzien met elektronische toegangscontrole van SALTO Systems.
Op vandaag heeft RHIZO 450 gebruikers in het SALTO-systeem voor elektronische toegangscontrole.

Tuesday 12 June 2018

RHIZO Katholieke Scholengroep in Kortrijk bestaat uit maar liefst 10 scholen in allerlei typen onderwijs. De scholengroep hecht groot belang aan het bieden van inspirerend onderwijs en laat dat mede zien in de zorg voor een goede leeromgeving. Zo is de hotelschool in een van de nieuwste gebouwen gevestigd, met indrukwekkende gangen en glaspartijen en een groot aantal praktijklokalen. Daarbij is een goed georganiseerd gebouwenbeheer even belangrijk. Om al het personeel over de verschillende gebouwen functioneel toegang te geven, heeft RHIZO gekozen voor elektronische toegangscontrole van SALTO Systems.

Die keuze werd reeds lang geleden gemaakt, weet Tim Labbe, Directeur IT bij RHIZO. „Momenteel werken nog drie scholen met de toenmalige iButton-systemen, waarvan twee al wel met de nieuwe webbased software SALTO ProAccess Space zijn geïntegreerd. We hebben geen andere systemen overwogen omdat we met de huidige installatie veel mogelijkheden hebben en het werkt naar tevredenheid. Onze andere gebouwen werken inmiddels al met de Mifare-technologie.“

Eenvoudig anticiperen op veranderingen
Dominiek Horré die verantwoordelijk is voor het algehele beheer van de gebouwen merkt het verschil. „We hebben de toegang uiterst zorgvuldig geprogrammeerd om het systeem maximaal te benutten. Nu zijn we erg flexibel en dat is nodig. Het personeel wisselt regelmatig en werkt vaak op 2 of 3 vestigingen. Met SALTO hebben we een eenvoudige manier gevonden om de toegangsrechten voor verschillende gebouwen aan te passen.“ 

Naast de praktische kant van toegangscontrole is het voor RHIZO belangrijk om steeds de veiligheid in de gebouwen te waarborgen. Het systeem helpt daarbij op verschillende manieren. Voor een deel is dat controle; door de registratie van toegangsgebeurtenissen kan men de software raadplegen om te zien wie het laatst in een bepaalde ruimte is geweest. In het geval van een incident is dat een zeer bruikbare functie. Daarnaast brengt toegangscontrole de veiligheid al op een hoger niveau door slechts toegang te verlenen aan degene die dit nodig heeft, en enkel tot de ruimten waar nodig. 

In het dagelijks gebruik
Tijdens de ronde door een van de gebouwen is de toegangscontrole subtiel aanwezig. Alle hoofddeuren zijn voorzien van nieuwe XS4 One beslagen, de nooduitgangen zijn voorzien van paniekbalken en de schuifpoort buiten wordt aangestuurd met een wandlezer. Dominiek is verantwoordelijk voor de programmering en heeft daarin zijn eigen structuur gevonden. “Ik heb 24 gebruikersgroepen aangemaakt en elke gebruiker zit in maximaal 1 groep. Hetzelfde voor de deuren in het systeem, die zijn verdeeld in zones en elke deur zit in maximaal 1 zone. Voor mij werkt dat heel overzichtelijk.”

Komende projecten
De scholengroep heeft nog verschillende projecten in het vooruitzicht en wil ook de overige gebouwen in het centrale systeem integreren. „Een voorbeeld is de Hoge Kouter die nu nog met mechanische sleutels werkt. Dat willen we graag omzetten naar toegangscontrole. Verder wordt de oude sporthal vervangen door een nieuwe gym- en danszaal om ook extern beschikbaar te stellen. Het hoofdgebouw daarvan heeft nog geen SALTO dus dat staat ook op de planning. Los van de concrete projecten kijken we voortdurend waar ruimte is voor verbetering, onze organisatie is altijd in beweging.“

De volledige case study kunt u hier nalezen.
Tekst en beeld: SALTO Systems

www.rhizo.be