Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

Deuren steeds meer beveiligd

Wednesday 23 May 2018

In een grote en drukke instelling als een ziekenhuis kan het beveiligen van in- en uitgangen al snel een bron van ergernis worden. Voor het nieuwe ziekenhuis, gebouwd op de Deltasite, koos Chirec voor een combinatie van online (bedrade deuren) en offline (draadloze digitale sloten) toegangscontroleoplossingen. Vanaf nu behoren de dikke sleutelbossen voorgoed tot het verleden. Eén elektronische badge volstaat al voor meer gemoedsrust!

Door het aanzienlijke aantal medewerkers dat het ziekenhuis dagelijks betreedt, is het niet altijd even gemakkelijk om hun toegangsrechten en sleutels te controleren. “Met vijf ziekenhuizen voor 1.145 bedden hebben we reeds ruime ervaring in het oplossen van toegangscontrole- en deurproblemen”, zegt Bernard Leleu, Projectmanager bij Delta. “Kenmerkend voor een ziekenhuis is dat er veel personeel tewerkgesteld is, met een grote mobiliteit onder het verplegend personeel, waardoor er veel sleutels verdeeld moeten worden.”

Met een gemiddelde oppervlakte van 120.000 m² - waarvan 104.000 m² wordt ingenomen door medische diensten - heeft het nieuwe Chirec-ziekenhuis maar liefst 5.400 deuren. Daarvan zijn er meer dan 2.000 uitgerust met slimme toegangscontroleapparatuur. “Dit geldt niet voor de ziekenhuiskamers en de badkamerdeuren, die nog steeds uitgerust zijn met een klassiek slotsysteem”, aldus B. Leleu.

Convergerende technologie
Gezien het grote aantal toegangsdeuren kon de instelling zich niet voorstellen dat zij met een systeem van sloten en mechanische sleutels zou werken. “Het voortdurend dupliceren van sleutels en vervangen van verloren slotcilinders is een omslachtig en tenslotte kostbaar proces. Vooral omdat het verlies van een sleutel of, erger nog, van een pas, de hele bestaande beveiligingsprocedure kan verstoren.”

Chirec heeft voor haar nieuwe vestiging gekozen voor een combinatie van twee technologieën. De periferie van het gebouw en de grotere zones van het ziekenhuis  (verzorgingsafdelingen, operatiekamers, radiotherapie, ...) worden beveiligd door middel van bedrade deuren die een real time controle van de gangen en een beheer op afstand mogelijk maken. De deuren van deze grote ruimtes zijn uitgerust met een autonome, slimme SALTO Systems-vergrendeling. “ Op onze oude sites beschikten we al over een bekabeld toegangscontrolesysteem”, merkt B. Leleu op. “Omdat we deze technologie reeds onder de knie hadden en op onze sites dezelfde badges wensten te gebruiken, zochten we naar een compatibel systeem. Het antwoord vonden we bij SALTO Systems, die haar oplossing volledig wist te integreren in ons reeds bestaande toegangscontrolesysteem.”

24 uur op 24 geldig
Naast het openen van ziekenhuisdeuren, naar gelang de toegekende toegangsrechten, fungeren badges ook als gegevensdragers voor de uitwisseling van informatie tussen de centrale server en offline sloten. “Elke medewerker moet zijn badge om de 24 uur updaten via een update terminal”, legt Michael Devos, High-Tech Manager uit. De updatefrequentie van de badge kan worden ingesteld. Wij kozen voor een frequentie van 24 uur om de dagelijkse update van de persoonlijke status te verzekeren, en ervoor te zorgen dat de zwarte lijst met verloren badges binnen een redelijk tijdsbestek doorgegeven wordt aan de offline sloten. Zo worden de veiligheid van het personeel en de eigendommen van het ziekenhuis gemaximaliseerd."

Door ZorgAnders, gepubliceerd in Zorg en Techniek.