Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

Healthcare Inspiration Forum - Kortrijk

Monday 26 October 2015

Op 19 november vindt het Healthcare Inspiration Forum plaats in ‘t Forum, Vives Hogeschool in Kortrijk. Het forum wil bruggen creëren tussen technologie en zorg. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. Daar liggen allerlei kansen voor de zorg. Zo zijn elektronische toegangssystemen sterk in opkomst omdat zij de organisatie onder andere meer zekerheid en flexibiliteit kunnen geven. De toegangscontrole systemen van SALTO Systems helpen dit te faciliteren.

Er wordt meer zekerheid verkregen door het duidelijke overzicht van actieve gebruikers die een (elektronische) sleutel in bezit hebben. De organisatie kan daarmee precies bepalen welke gebruiker toegang heeft tot ruimten in het gebouw, op welke tijden en op welke dagen van de week. En als deze persoon geen toegang meer mag omdat het een tijdelijke werker is, dan kan de sleutel eenvoudig geblokkeerd worden zonder dat deze terug ingenomen moet worden. Dat vergroot eveneens de flexibiliteit en veiligheid van de organisatie.

SALTO is fabrikant van toegangscontrole en zal op het Healthcare Inspiration Forum aanwezig zijn om meer van de mogelijkheden met toegangscontrole te laten zien. Zorgprofessionals, leidinggevenden, ontwikkelaars en andere bezoekers zijn van harte welkom voor een demonstratie en om inspiratie op te doen.