Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nieuws

COVID-19 onze maatregelen

Tuesday 17 March 2020

Geachte klant

Door de wereldwijde verspreiding én impact van het intussen beruchte COVID-19 virus heeft Salto Systems inmiddels diverse maatregelen getroffen, zowel op HQ-niveau als op lokaal niveau:

  • Alle afspraken voor de komende weken met klanten, eindklanten, leveranciers ... zullen zoveel mogelijk worden uitgesteld naar een latere datum. Buitenlandse reizen worden zonder uitzondering uitgesteld naar een latere datum.
  • Het principe "work from home" zal maximaal worden gevraagd én toegepast voor de volgende weken, startend op 16 maart! Dit is geldig voor alle functies zowel in HQ als in de filialen van alle betrokken landen. Communicatie zal voornamelijk via telefoon, email én conference calls dienen te gebeuren. We blijven in SALTO BE tot nader bericht onze dienstverlening zoveel mogelijk verderzetten maar met boven vermelde beperkingen. 
  • Binnen onze productieomgeving in Salto HQ zal men in twee shiften gaan werken om enerzijds de minimale afstand tussen verschillende personen te respecteren en anderzijds ook maximaal te kunnen isoleren in geval van contaminatie. 

Mogelijk zouden deze maatregelen op termijn ook kunnen leiden tot (hopelijk lichte) vertragingen in de uitlevering van goederen.

De evolutie in Spanje en meer bepaald in de regio waarin onze productie plaatsvindt zal hierbij ook een bepalende rol gaan spelen net als de situatie bij onze toeleveranciers van diverse onderdelen.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen, samen met jullie, dat alles zo snel als mogelijk terug normaal wordt.

Tot snel en zorg goed voor elkaar!

Het Salto-team