Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produkter

RFID

SALTOs løsninger bygger på RFID. Fordelene med denne teknologien er brukervennlighet, driftssikkerhet og fleksibilitet. Man kan enkelt benytte et og samme adgangsmedie til ulike typer applikasjoner.

I dag finnes det mange ulike RFID-teknologier, men SALTO er kompatibel med alle hovedaktørene i verden. Hvis man skal forstå verdiskapningen i en slik type revolusjonerende fleksibilitet og brukervennlighet, skal man bare multiplisere SALTOs enorme produktsortiment med de ID-teknologier som SALTO understøtter. Det er ikke tilfeldig at klienter verden rundt tar spranget til SALTO Systems. 

Følgende RFID-standarder understøttes av SALTO:

combined rfid