Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produkter

Mobile

Adgangskontroll med smarttelefoner 
SALTOs nye JustIN integrerer smarttelefoner i adgangskontrollen. Med BLE-baserte JustIN Mobile åpnes døren med telefon. Med NFC-baserte JustIN mSVN er smarttelefonen en mobil oppdateringsterminal for adgangsmedier. 

 

JustIN Mobile 
JustIN Mobile benytter Bluetooth Low Energy (BLE) for å kommunisere med elektroniske lås. Nøkkelen sendes «Over-the-Air» (OTA) fra programvaren ProAccess SPACE til appen i en registrert smarttelefon. Bruker får beskjed på appen om tilsendt nøkkel og adgangsrettigheter. Bruker skal kun presentere mobilen for låsen. Nøkkeltildelningen samt all kommunikasjon er selvsagt kryptert og sikret mot kloning. 

Brukere kan motta mobilnøkler hvor og når som helst. Løsningen strekker fleksibiliteten i adgangskontrollen til det ytterste, og med samme ubrytelige sikkerhetsstandard ivaretatt. 

JustIN Mobile kan brukes med eller erstatte andre typer RFID adgangsmedier.   

BLE dyagram 2 

JustIN mSVN 
JustIN mSVN, som er en mobil gren av vårt SVN, oppdaterer adgangsmedier via NFC-klargjorte smarttelefoner (nærfeltskommunikasjon), mobil kommunikasjon og egen app. Dermed kan SVN utvides overalt hvor det er mobilt signal, dvs. overalt utenfor virksomhetens adresse(r). mSVN oppdaterer brukerrettigheter ved kommunikasjon mellom medie og mobil, hvor og når som helst.  

Adgangsrettigheter og svarteliste sendes autoriserte brukere fra programvaren ProAccess SPACE direkte til mSVN-appen. Dermed fungerer mobilen som en XS4 online veggleser. Mediet oppdateres ved presentasjon for appen. 

Alle dataoverføringer er selvsagt krypterte og sikre med Mifare DESfire EV1-teknologi. 

ResizedImage600577 mSVN A5 1