Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produkter

Wireless

SALTO Wireless

Trådløs sanntidsadgangskontroll
Plattformen XS4 tilbyr også en trådløs sanntidsløsning som ytterligere høyner både fleksibilitet og sikkerhet. Merk at denne løsningen også fungerer som et utmerket komplement til SVN- eller kablede IP-løsninger. Batteridrevne e-langskilter/-sylindre og gatewayer kommuniserer via lavenergi radiomottakere (2,4GHz). Fordi gatewayene er tilkoplet den sentrale styreenheten via Ethernet/WiFi kan man med et tastetrykk fra en enkelt PC operere systemet i sanntid: hente logg og batteristatus, slette brukere, mv.