Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nyheter

SALTO Systems Nordic inkluderer Baltikum

fredag 21 april 2017

 

Fra 1. mai 2017 inngår Estland, Lettland og Litauen i den Nordiske organisasjonen.

Petri Postila, som per tid har ansvar for Finland og er del av SALTOs nordiske supportgruppe, får fra 1/5-2017 stilling som Sales Manager Finland & Balticum. Han vil rapportere direkte til Jesper Buch, Managing Director SALTO Systems Nordic, og får sete i SALTOs nordiske ledelsesgruppe.

Til nå har de baltiske land henvendt seg direkte til SALTO Systems’ hovedkvarter i Oiartzun, Spania.

«Vi ser vekstpotensialer for SALTO i de baltiske landene, og fordi de er våre naboland er det bare naturlig at SALTO Systems Nordic inkluderer dem i organisasjonen,» sier Jesper Buch.

Ønsker du mer informasjon, vennligst kontakt:

Jesper Buch
Managing Director SALTO Systems Nordic
j.buch@saltosystems.com