Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Nyheter

SALTO Systems AB er endelig en realitet!

mandag 02 januar 2017

SALTO Systems AB er nå del av SALTO Systems Nordic som opererer med egne selskaper i Danmark, Norge, Sverige og Finland – samt distribusjon til Island, Grønland og Færøyene. Vår målsetning er å produsere adgangskontroll i ypperste verdensklasse, som skal være effektivt og enkelt å installere, administrere og bruke.

Vår styrke finnes ikke minst i vår nordiske organisasjon som har mange års erfaring innenfor bransjen, ikke minst også ved at Norden utgjorde et viktig marked for SALTO Systems S.L. kort tid etter selskapet først så dagens lys. Dermed har vi også rik erfaring med og kunnskap om behovene i det nordiske markedet. Med det svenske selskapets fødsel vil vår nordiske organisasjon utvilsomt vekste ytterligere! Vi kan alle se frem til synergiene som den nye organisasjonsformen vil skape.