Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SEKTORER
EDUCATION

SALTO for
UTDANNING

Overalt i verden har man glede av SALTOs løsninger til kunnskapssektoren – fra universiteter, studenthus, forskningsinstitusjoner og høyskoler til videregående skoler, barne- og ungdomsskoler og barnehager.

Vi setter særlig pris på SALTO programvarens enkle bruk og vide fleksibilitet. Vi får maksimalt ut av
teknologien samtidig som vi kan sørge for et trygt og sikkert miljø for alle våre studenter og ansatte.
Peter Evans, Operations Director, Queen's College, UK.

Noen av funksjonene som gir trygge og komfortable miljøer for elever, studenter og ansatte: 

  • Skreddersyr fleksibelt hvem som har adgang hvor og når – fra kontorer, laboratorier og boliger til biblioteker, gymnastikksaler, kulturhaller og fellesområder.
  • Differensierer adgang for både sted og lengde. Intuitiv administrasjon av gjester på kort opphold (f.eks. konferansedeltakere), midlertidige- eller kontraktansatte, ansatte og studenter og elever.
  • Integrerer adgangskontroll med andre tjenester (kontantfri betaling, kantiner, biblioteker, transport, mv.) på bare ett medie.
  • Systemfleksibilitet betyr hurtige og enkle justeringer i adgangsplanlegningen, f.eks. for individuelle tilpasninger til installasjoner for konferanser, kultur- og idrettsarrangementer, mv.
  • Trygge håndtering av nødsituasjoner. Autorisert personell kan omgående sette e-lås til frittstående lokal betjening (sperring/åpning).

Teknologier særlig tilpasset kunnskapssektoren

AMOK
SALTOs innvendige e-langskilt har innebyggede kortlesere slik at de kan sperres øyeblikkelig ved nødsituasjon. Kun autoriserte brukere kan aktivere AMOK-funksjonen.

Automatisk nøkkeltildelning
Nøkkelkort kodes direkte via veggleser ved hovedinngang. Brukers kort kodes allerede ved første presentasjon, og minsker både tid, bry og køer.

Utvalgte prosjekter

Kenya School of Monetary Studies

 - Nairobi, Kenia.