Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SEKTORER
transport

SALTO for
Samferdsel

Overalt i verden – regionalt, nasjonalt og internasjonalt – løser SALTO infrastrukturelle sikkerhetsutfordringer innenfor samferdselssektoren: flyplasser, buss-, tog- og T-banestasjoner, havner og skip, varehus og distribusjonssentre.

SALTO har løst alle våre utfordringer. Vi har nå det nødvendige nivå på vår sikkerhetsinfrastruktur,
og vi kan gi hver ansatt i hver av våre avdelinger skreddersydde adgangsrettigheter. Slik har vi høynet
effektiviteten – samtidig som vi dermed har redusert risikoen for at sikkerheten kompromitteres.
Lisa Walker, Visedirektør Operasjonell Support, Atlantic Southeast Airlines - Georgia, USA

Noen av funksjonene som gir trygge og bekvemme omgivelser for ansatte, kunder, besøkende og ekstern arbeidskraft:

  • Skreddersyr adgangsrettigheter som skjelner mellom offentlige, semi-regulerte og strengt regulerte områder i hele bygningsmassen på alle adresser, som enkelt og hurtig for hele transportadministrasjonssystemet kan oppdatere hvem som skal ha adgang hvor og når på tvers av alle kontorer, steder og fasiliteter.
  • Gir bredde i bruk for alle slags områder med hensyn til både fysisk lokasjon og varighet: vedlikehold, parkering, transitt, mv. Administrasjon av så vel gjester, kontraktansatte og midlertidig ansatte som regulært ansatte har aldri vært enklere.
  • Gir adgang overalt, inkludert avsidesliggende fasiliteter, med et og samme adgangsmedie.
  • Benytter robuste produkter og teknologier som er intuitive i bruk og som er gjennomtestet i alle slags høytrafikkerte applikasjoner, det være seg offentlige inngangspartier, parkeringsplasser, drifts- og vedlikeholdsområder, mv.
  • Reduserer grunnløse beskyldninger fra og mellom ansatte med en logg som alltid er objektiv.

Teknologier særlig tilpasset applikasjoner innenfor samferdsel

Nødsperring
I tilfelle nødsituasjon kan brukerne avstenge bygningen, enten fjernstyrt via trådløse låser eller lokalt med AMOK-langskilt, noe som høyner sikkerheten for ansatte, besøkende og offentligheten generelt.

Mobilteknologiske løsninger
SALTOs JustIN mobilapper gir adgangskontrolløsninger tilpasset virkelighetens alltid relevante krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Mobilappen JustIN mSVN ("mobile SALTO Virtual Network") fjernoppdaterer adgangsrettigheter via NFC-klargjorte smarttelefoner, og løser utfordringene knyttet til reise, distanse og hyppighet. Ekstremt nyttig for ansatte på farten, vedlikeholdsarbeidere som reiser over store avstander og personale og kontraktsarbeidere med behov for kortsiktig og avgrenset adgang.

Utvalgte prosjekter

Barcelona Metro System

 - Barcelona, Spain.

Bombardier

 - Västerås, Sweden.

British Airways

 - London, UK.

(Business case available )

DHL Hub

 - Leipzig, Germany.

(Business case available )

Hartsfield Jackson Airport

 - Atalnta, USA .

Heathrow Airport

 - London, UK.

Ireland West Airport Knock

 - Charlestown, Ireland.

Munich Airport

 - Munich, Germany.

O´Hare International Airport

 - Chicago, USA.

Paul Leimgruber AG

 - Pratteln, Switzerland.

Refer Telecom

 - Lisbon, Portugal.

Servisair Cargo

 - Manchester, Heathrow, Edinburgh and Stansted, UK.