Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SEKTORER
HEALTHCARE

SALTO for
Helse

Overalt i verden benyttes løsninger fra SALTO i helsesektoren: sykehus (somatiske og psykiatriske), klinikker, eldre-, hjemme- og hjelpepleien, diverse lege- og tannlegekontorer, sykehjem, bo- og servicesentre, mv.

Vi valgte SALTO fordi de hadde alt vi trengte, og fordi systemet gjør det
svært enkelt å administrere selv tusener av brukere og hundrevis av lås.
Dallas Moore, Farmasøytisk sjef, American Fork Hospital, Utah, USA

Noen av funksjonene som gir trygge og komfortable omgivelser for ansatte, pasienter, besøkende og ekstern arbeidskraft:

  • Skreddersyr enkelt hvem som har adgang hvor og hvor lenge på så ulike steder som akuttmottak, pasientværelser, medisinlager, operasjonsstuer, kontorer, osv.
  • Beskytter mot tyveri av medisiner, legemidler og personlige eiendeler ved å gi sikre og positive omgivelser som er i beste interesse for alle i fasiliteten: pasienter, ansatte, familie og gjester, ledelsespersonell, eiere og investorer, osv.  
  • Administrerer adgang til helsetjenestens ulike fasiliteter (hovedbygning, sentre, klinikker, kontorer, osv.) med et og samme adgangsmedie.
  • Benytter robuste produkter og teknologier som er intuitive i bruk og som er gjennomtestet i alle slags applikasjoner med høy grad av slitasje, slik som parkeringsområder, akuttmottak og hovedentreer.
  • Utvider institusjonens adgangskontroll ved å inkludere også mobilt personale på en enkel måte og som høyner produktiviteten.

Teknologier særlig tilpasset helsevesenet

BioCote® antimikrobiell sølvionteknologi
SALTO har i samarbeid med BioCote® utviklet en markedsledende sølvionteknologi som forhindrer opptil 99,99% av mikrober på produktoverflater, noe som gir et renere og tryggere miljø for ansatte, besøkende og pasienter. 

GEO sylindergrep
Sylindergrepene er tilpasset helsevesenet, bearbeidet med BioCote og forenkler bruken av alle XS4 GEO sylindre. De tilfredsstiller de høyeste internasjonale krav i «Disability Discirmination Act», og er derfor tilpasset personer med diverse funksjonshemminger

mSVN
Appen JustIN mSVN (mobilt SALTO Virtual Network) fjernoppdaterer adgangsrettigheter med NFC-klargjorte smarttelefoner. Løsningen er ekstremt nyttig for mobilt personale, f.eks. for hjemmesykepleiere som kan fjernoppdatere deres adgangmedier overalt. Denne teknologien høyner produktiviteten! 

Utvalgte prosjekter

Baden Hospital

 - Baden, Switzerland.

Care Home for Blind People Mühlehalde

 - Zurich, Switzerland.

Jura Hospital

 - Delémont, Switzerland.