Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SEKTORER
GOVERNMET

SALTO for
Det offentlige

Alle typer offentlige bygninger har nytte av løsninger fra SALTO – alle slags kommunale, regionale og statlige fasiliteter og institusjoner, departementer og parlamenter, militærbaser, politi- og lensmannsetater og rettsvesen, mv.

Vår kommune valgte SALTO fordi løsningene var både intelligente og enkle i bruk.
Monika Wagner, Unterföhring kommune, Tyskland

Noen av funksjonene som gir trygge og komfortable omgivelser for personale, klienter og leverandører:

  • Skiller offentlige og avgrensede områder, og administrerer med enkle grep hvem som har adgang hvor og når: fra offentlige transport til offentlige bygninger og områder til kontorer, etasjer og bygninger.
  • Hurtig omprogrammering av adgangsplaner optimerer bruk av biblioteker, offentlige områder og parkeringsplasser/-hus med almen adgang, mv., men er også nyttig for ikke-planlagte hendelser.
  • Ved nødsituasjon benyttes adekvate funksjoner for dørsperring for å gjenopprette situasjonskontroll.
  • Robuste låssystemer for høytrafikkerte dører godkjent for applikasjoner for myndigheter.
  • Adgangsrettigheter distribueres sikkert og fleksibelt, for såvel spesifikke deler som andre fasiliteter og adresser, med et og samme media. 

Teknologier særlig tilpasset det offentlige

Nødsperring
I tilfelle nødsituasjon kan brukerne avstenge bygningen, enten fjernstyrt via trådløse låser eller lokalt med AMOK-langskilt, noe som høyner sikkerheten for såvel ansatte som besøkende.

Omfattende produktsortiment
Løsninger for enhver type dør, inkludert bevaringsverdige historiske og arkitektoniske dører.

Mobile løsninger
SALTOs JustIN mobilapper gir adgangskontrolløsninger tilpasset virkelighetens alltid relevante krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Mobilappen JustIN mSVN ("mobile SALTO Virtual Network") fjernoppdaterer adgangsrettigheter via NFC-klargjorte smarttelefoner, og løser utfordringene knyttet til reise, distanse og hyppighet. Ekstremt nyttig for ansatte på farten, vedlikeholdsarbeidere som reiser over store avstander og personale med behov for kortsiktig og avgrenset adgang. Og med vår BLE-baserte mobilapp JustIN Mobile kan også smarttelefoner åpne dører. Våre mobile løsninger er 100% egenutviklet- og produsert og derfor uavhengig av smarttelefonprodusentene. 

Utvalgte prosjekter

Administration City of Zug

 - Zug, Switzerland.

Armidale Council

 - Armidale, Australia.

Basel Public Utilities

 - Basel, Switzerland.

Bellingen Council

 - Bellingen, Australia.

College of Policing Forensic Centre

 - Ryton-on-Durnsmore, UK.

Golden Plains Shire Council

 - Ballarat, Australia.

Hamburg Public Utilities

 - Hamburg, Germany.

Kärnfastigheter

 - Helsingborg, Sweden.

Medicon Village

 - Lund, Sweden.

Ministry of Foreign Affaires

 - Khobar, KSA.

Ministry of Interior

 - Abu Dhabi, UAE.

Ministry of Interior

 - Al Ain, Abu Dhabi.

Ministry of Treasury

 - Malabo, Equatorial Guinea.

Moonee Valley City Council

 - Moonee Valley, Australia.

(Business case available )

Municipality Unterföhring

 -, Tyskland.

Natick Public Works Department

 - Natick, USA.

National Assembly

 - Paris, France .

Naval Air Station Fort Worth

 - Fort Worth, USA.

Presidential Palace

 - Accra, Ghana.

Tyndall Air Force Base

 - Panama City, USA.

US Air Force Base Germany

 - Ramstein, Germany.

Västerås Stad

 - Västerås, Sweden.