Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Personvern

SALTO Systems S.L. (heretter benevnt SALTO) oppfyller kravene i Lov 34/2002 av 11. juli med hensyn til Den informasjonstekniske og elektroniske handelsorganisasjons tjenester i Grunnlov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personlige opplysninger, samt alle øvrige her relevante Europeiske lover, og har på denne grunn etablert følgende juridiske notis.

Bruken av hjemmesiden medfører status som bruker og impliserer full aksept, uten reservasjoner, av alle punkter inkludert i denne juridiske advarsel, slik at dersom bruker ikke eniger betingelsene her erklært så bør vedkommende heller ikke bruke hjemmesiden.

Generell informasjon:

Salto Systems, S.L.

C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren, C .P. 20180

Oiartzun (Gipuzkoa)

Organisasjonsnummer: B-20708517

Registrert i Bedriftsregisteret i Guipúzcoa

Personvern

I henhold til Grunnlov 15/1999 av 13. desember om Beskyttelse av personlige opplysninger, vennligst vær oppmerksom på at alle slike personlig opplysninger du måtte avgi ved besøk på vår hjemmeside www.saltosystems.com vil behandles konfidensielt og bli del av en fil eid av SALTO som er fullt registrert i det Spanske agentur for databeskyttelse (www.agpd.es). Dine opplysninger vil kun benyttes til understøttelse av tjenester tilbudt på hjemmesiden og for i fremtiden kunne sende deg henvendelser som kan være av din interesse.

Vennligst vær oppmerksom også på at du kan utøve dine rettigheter til innsyn, rettelse, annullering og opposisjon i henhold til provisjonene i Grunnlov 15/1999 av 13. desember om Beskyttelse av personlige opplysninger ved å sende et brev ilagt fotokopi av dine nasjonale identitetspapirer til følgende adresse: Salto Systems, S.L. C/Arkotz, Pol. Lanbarren, C .P. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa).

Alle opplysninger gitt av bruker markert med en asterisk (*) vil være nødvendige for å yte service og tjenester samt for å kunne kontakte bruker. Det vil aldri være slik at man ved ikke å avgi flere opplysninger enn de markert som nødvendige vil oppleve lavere kvalitet på våre tjenester.

SALTO skal ikke selge, leie eller videregi til noen tredjepart noen personlige opplysninger avgitt av hjemmesidens brukere.

Bruker garanterer at alle avgitte personlige opplysninger er sanne og tar ansvar for å informere om eventuelle endringer av slike personlige opplysninger. Bruker er alene ansvarlig for alle eventuelle skader eller ødeleggende konsekvenser som falske (unøyaktige, ufullstendige, utdaterte) personlige opplysninger kan ha for SALTO eller for en tredjepart.

SALTO har tatt alle forholdsregler for å unngå endringer, tap, behandling eller uautorisert adgang til personlige opplysninger, hele tiden observant på den teknologiske situasjonen. Dermed skal bruker være klar over at sikkerhetsforanstaltninger på internettet ikke er uangripelige.

Utfylling av skjemaer på hjemmesiden impliserer at bruker gir sin fulle tilslutning til at personlige opplysninger inkluderes SALTOs ovenfor nevnte automatiserte fil.

Google Analytics

Google Analytics er Googles tjeneste for nettanalyse. Google benytter data til å spore og undersøke bruken av våre applikasjoner, forberede rapporter om aktiviteter og dele dem med andre tjenester fra Google.

Google kan benytte innsamlet data til å kontekstualisere og personalisere annonsene i egen reklameringsnettverk.

Persondata som innsamles: informasjonskapsler og bruksdata. Sted for behandling: USA. Finn Googles personvernsbestemmelser her

Relevans

Våre personvernsbestemmelser gjelder alle tjenester tilbudt av SALTO og assosierte selskaper, inkludert tjenester tilbudt på andre hjemmesider, men ekskludert tjenester med egne personvernbestemmelser som ikke inkorporer SALTOs personvernbestemmelser.

Håndhevelse

SALTO gjennomgår jevnlig sine personvernbestemmelser.  Når vi mottar skriftlige formelle klager kontakter vi innsender for å adressere klagen. Vi samarbeider med alle relevante regulerende myndigheter, inkludert lokalmyndigheter for databeskyttelse, for å adressere alle klager vedrørende overførsler av persondata som ikke kan løses direkte med bruker.

Endringer

Våre personvernbestemmelser kan endres. Vi vil aldri redusere dine rettigheter i disse personvernbestemmelser uten din uttrykkelige enighet. Vi informerer om alle eventuelle endringer på denne side; signifikante endringer vil gis en mer utførlig notis.