Vår bedrift

Bedriftsprofil

Banner Picture

Fra vi startet i 2001 har vi hatt ett mål: å skape adgangskontroll i ypperste verdensklasse. Den skulle være ekstremt effektivt og brukervennlig. Den skulle være hinsides all komplisert og kostbar kabling. Den skulle gi brukerne reell kontroll over alle adgangsbehov. Løsningene skulle være enkle å installere, kostnadseffektive, driftssikre, komplette og fremtidssikrede. Resultatet ble den banebrytende SVN-plattformen – verdens første adgangskontroll med frittstående og batteridrevne elektroniske lås.

Gruppen som grunnla SALTO var liten, men fylt med entusiasme og profesjonalitet. Og snart kom en rekke innovasjoner som alle skulle endre vårt syn på hva adgangskontroll er og ikke minst bør være. Vår markedsledende XS4-plattform, med dens online sanntidsteknologi, sikrer enhver dør og gir bunnsolid kontroll og monitorering av trafikk. Kort og godt: den produserer smartbygninger. Vår program- og maskinvare gir sanntidsintelligens og øyeblikkelig kontroll – ikke med komplisert og kostnadskrevende kabling, men med nettverksbaserte teknologier. Smart er også at våre systemer er designet med tanke på enklest mulig integrasjon med andre systemer. 

Vi har revolusjonert adgangskontrollverdenen i alle sektorer hvor sikkerhet er kritisk avgjørende – fra flyplasser og sykehus til myndigheter, utdannelse og hotell – men vi har ikke tenkt oss å stoppe med å levere markedets mest avanserte og fleksible elektroniske låsløsninger.