Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

SALTO investerer i det østerrikske selskapet Gantner for å styrke sin portefølje av Adgangskontroll-løsninger, og ønsker nye aksjonærer velkommen

SEKTORER
Næringsliv

DIN BEDRIFT
ET SKRITT FORAN

SALTOs løsninger for næringslivet er globale. Miljøer inkluderer: 

 • kontorbygninger
 • forhandlere av alle typer
 • banker & forsikringsselskaper
 • produksjon & industri
UTDANNING

SMART
CAMPUS

SALTOs løsninger for kunnskapssektoren er globale. Miljøer inkluderer: 

 • universiteter
 • studentboliger
 • skoler
 • forskningsinstitutter
 • høyskoler & akademier
 • barnehager
Det offentlige

ANSVARLIGE
INVESTERINGER I SIKKERHET

SALTOs løsninger for det offentlige er globale. Miljøer inkluderer:

 • byråd, tingrett & rådhus
 • departementer
 • parlamenter
 • militærbaser
 • politi & rettsvesen
 • all offentlig administrasjon: kommunal, regional & statlig.
Helse

OVERSIKTLIG &
ALLTID TRYGT

SALTOs løsninger for helsevesenet er globale. Miljøer inkluderer:

 • sykehus & klinikker
 • eldrehjem & pleiehjem
 • lege- & tannlegekontorer
 • hjemmepleie
 • sykehjem, bo- & servicesentre
Hotell

DIN TELEFON
ER DIN NØKKEL

SALTOs løsninger for hotellsektoren er globale, i tusener av prosjekter. Miljøer inkluderer:

 • butikkhoteller
 • luksushoteller
 • feriesteder
 • ferieleiligheter
 • diverse former for innlosjering 
Fritid

OVERALT
FOR ALLE

SALTOs løsninger for underholdning og fritid er globale. Miljøer inkluderer: 

 • idrettshaller & stadioner
 • svømmehaller
 • treningssentre
 • kinoer & teatre
 • muséer
 • forlystelsesparker
 • restauranter
Samferdsel

SIKKER TRANSPORT AV
VARER OG PERSONER

SALTOs løsninger for samferdselssektoren er globale. Miljøer inkluderer:

 • flyplasser
 • buss-, tog-, & T-banestasjoner

 • havner & skip
 • varehus & distribusjonssentre