Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Uutiset

SALTO Systems hankkii Environmental Product Declaration EPD -ympäristöselosteen

Thursday 31 October 2019

SALTO Systems ilmoittaa vastaanottaneensa ensimmäisen Environmental Product Declaration (EPD) –ympäristöselosteen XS4-tuotealustassa oleville eurooppalaiselle ja skandinaaviselle XS4 pitkäkilvelle.

EPD on vapaaehtoinen ja tuotekohtainen asiakirja, jossa selvitetään tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Tässä tapauksessa kyseessä on SALTO XS4 kapea pitkäkilpilukija elektronisten lukitusratkaisujen valikoimasta. EPD:n hankinta on kansainvälisesti tunnustettu tapa SALTO Systemsin kaltaisille yrityksille olla läpinäkyviä tuotteiden tuotannon ja ylläpidon aiheuttamista ympäristövaikutuksista

SALTO Systemsin markkinointi- ja myyntijohtaja Aznar Sethnan mukaan EPD-hyväksynnän hankkiminen XS4-mallille maailmanlaajuisesti konseptisuunnittelutasolla on merkittävä saavutus, josta koko SALTO Systems on ylpeä.

"The EPD demonstrates SALTO Systems’ genuine commitment to environmental transparency and improved environmental outcomes," hän lisää.

SALTO XS4 –malleja ja älykästä kulunhallintateknologiaa voidaan asentaa sekä jälkiasennuksina että uusiin rakennuksiin, mikä tekee kulunhallinnasta ympäristöystävällistä ollen samalla yksi tärkeä tekijä näin suotuisten EPD-tulosten saavuttamiseksi. Ei ole harvinaista, että turvallisuus- ja teknologiayritykset suorittavat elinkaariarviointeja. EPD-ympäristöselosteen saanti vaati tietojen keräämistä ja raportointia tiukkojen sääntöjen ja standardien mukaisesti.

"Obtaining an EPD for an entire product family is a big but important process," kommentoi SALTO Systemsin laatupäällikkö Ricardo Garcia. "It requires collecting and analysing a substantial amount of data about the smart lock's life cycle – right down to determining environmental impacts."

"SALTO Systems is committed to creating environmentally sustainable smart locking technology design, so this information drives the continuous improvement of our products,” lisää Garcia. “By quantifying the environmental impact of our lock models, we can ensure our partners and customers that future projects are exponentially more sustainable."

SALTO SYSTEMS on Bauen und Umwelt e.V. -instituution jäsen

Bauen und Umwelt e.V. –instituution (IBU) jäsenenä SALTO Systems tukee yhdistyksen tavoitteita – etenkin kestävän rakentamisen edistämistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi IBU ylläpitää tyypin III Environmental Product Declaration -ohjelmaa, joka perustuu ISO 14025- ja EN 15804 -standardeihin. Luomalla EPD:itä ja julkaisemalla ne IBU-ohjelmassa, SALTO Systems saattaa kaikki tuotteisiin liittyvät asiaankuuluvat ympäristötiedot yleisön saataville.

EPD:t eivät arvioi tuotteen ympäristövaikutuksia vaan ne toimivat pikemminkin luotettavana ja objektiivisesti ja riippumattomasti arvioituna tietolähteenä eri alojen asiantuntijoille, mukaan lukien arkkitehdit, suunnittelijat, insinöörit ja tekniset tarkastajat.  Projektisuunnittelun yhteydessä EPD:t mahdollistavat esimerkiksi tuotteiden valintaan ja rakennussertifiointiin liittyvien, tietoon perustuvien päätösten ja arviointien tekemisen.

Lisätietoa IBU:sta ja EPD-ohjelmasta löydät osoitteesta http://www.ibu-epd.com.