Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Produktsortiment

Mobile

SALTOs mobile Løsninger 

Smartphone-baseret adgangskontrol
Med SALTOs JustIN-teknologi kan smartphones integreres i adgangskontrolløsninger, hvilket er praktisk og har mange fordele. JustIN Mobile BLE gør det muligt at åbne døre ved hjælp af en smartphone. JustIN mSVN NFC gør smartphonen et opdateringspunkt for adgangsmedier.

JustIN Mobile
JustIN Mobile benytter Bluetooth Low Energy (BLE) til kommunikation mellem en smartphone og elektroniske låse. Mobilnøglen sendes "gennem luften" (også kaldet OTA) fra ProAccess SPACE-administrationsprogrammet til en installeret JustIN Mobile-app på en registreret og godkendt smartphone. Brugeren modtager en besked om, at han eller hun har modtaget en ny nøgle, og hvilke døre der er adgang til. Derefter skal brugeren bare holde sin smartphone foran låsen for at kommunikere med mobilappen. Al dataoverførsel og selve mobilnøglen krypteres og er sikret mod kloning. 

Brugere kan altid få tilsendt mobilnøgler, uanset hvor de er. Dette gør adgangskontrol

løsningen endnu mere fleksibel i forhold til udstedelse og modtagelse af adgangsrettigheder; uden at det går ud over sikkerheden. 

JustIN Mobile kan bruges sammen med eller i stedet for RFID-adgangsmedier.

 

BLE dyagram 2

 

JustIN mSVN
JustIN mSVN (mobilt SALTO Virtual Network) er en teknologi, som er udviklet af SALTO til opdatering af adgangsrettigheder for adgangsmedier. Den fungerer ved hjælp af mobil kommunikation, mSVN-appen og NFC-grænsefladen (Near Field Communications) i smartphones. På den måde kan SVN udvides til områder uden online væglæsere. Med mSVN kan adgangsrettigheder opdateres via direkte kommunikation mellem en brugers smartphone og adgangsmedie, hvor og når der er behov for dette. 

Nye adgangsrettigheder og sortlisteoplysninger sendes til autoriserede og registrerede brugere fra ProAccess SPACE til mSVN-appen. Den NFC-aktiverede smartphone fungerer herefter som et opdateringspunkt for adgangsoplysninger, på samme måde som en online XS4-læser normalt gør. Slutbrugeren opdaterer adgangskortet ved at scanne det med en smartphone, hvor mSVN-appen er installeret. 

Al dataoverførsel krypteres og sikres ved hjælp af Mifare DESFire EV1-teknologi.

 

 

mSVN A5 1