Om SALTO

Kompromisløs innovation

company placeholder4 bg

Markedsførende udvikling
Innovation er én af de vigtigste årsager til SALTOs fortsatte succes. Inspiration og idéer til nye produkter kommer fra en lang række kilder, og én af de vigtigste er naturligvis SALTOs kunder. Rigtig markedsfeedback er yderst vigtig, især i relation til kontinuerlig produktforbedring. En anden vigtig kilde til idéer er nye elektroniske og informationsteknologiske landvindinger. Udvikling på disse områder baner ofte vejen for nye funktioner, der tidligere ikke var mulige, som det f.eks. sås i udviklingen af SALTOs trådløse teknologi eller for nyligt med vores mobile løsninger og XS4 2.0-serien.

Vores forsknings- og udviklingsteam
Hos SALTO er teamet i centrum. Forsknings- og udviklingsteamet på mere end 30 personer har tre ansvarsområder, der også er de primære udviklingsområder: Mekanik, elektronik og software. SALTO blev verdenskendte på adgangskontrolmarkedet med sit teknologiske gennembrud, data-på-kort. Vi ved, at for at SALTO kan bevare sin førerposition og nå både forsknings- og udviklingsmål, på et marked med stadig større konkurrence, skal vi fortsat investere i vores ressourcer -  mennesker, muligheder og udstyr.

Passende færdigheder til stærke løsninger
Det er vigtigt at understrege, at forsknings- og udviklingsteamets færdigheder stammer fra forskellige ekspertområder. Afdelingen har mange ingeniører, men også matematikere og fysikere med erfaringer indenfor design af mekaniske låse, elektronisk design, PCB-design, firmware og softwareudvikling, viden om databaser, software til mobilapps og meget mere. Udvikling er en kontinuerlig proces, og teamet skal derfor kunne forstå og analysere nye udfordringer fra mange forskellige vinkler. På denne måde sikres det, at SALTO fortsat styrker og udvikler de innovationsmuligheder, som danner grundlag for vores markedsorienterede løsninger.